Djuren i Släthult

Våra älskade kossor

Alla kossor i Släthult är dikor. Dikor får en kalv om året, kalven går ihop med sin mamma och diar i ca 6 månader. De går i flock ihop med flera andra kor och deras kalvar och en avelstjur som blir pappa till kalvarna som föds kommande säsong. Hälften av våra kor får sina kalvar på våren och hälften på hösten, flockarna är uppdelade efter kalvningstidpunkt. Kor är flockdjur och de trivs mycket bra i varandras sällskap. De står gärna och putsar varandra och kalvarna älskar att busa tillsammans. Det är en riktigt fröjd för ögat.


På våren släpper vi ut djuren på bete, de går sedan ute så länge vädret tillåter på hösten. Våra beten är så kallade naturbeten. Naturbeten brukas aldrig upp eller gödslas med annat är den gödsel som blir när korna betar. På naturbeten finns en artrikedom som vi inte hittar någon annanstans i Sverige. På en kvadratmeter kan man finna ca 40 olika växt- och djurarter. Faktum är att man måste ta sig ända till regnskogarna för att hitta så många arter som finns på ett svenskt naturbete. Dessa arter kallas för biologisk mångfald och den är helt beroende av betande kossor, komockor och klövtramp för att överleva. Det är därför vi hävdar att kor är viktiga för den biologiska mångfalden! Dessa naturbeten ligger i byarna runtomkring Släthult, ett riktigt typiskt småländskt landskap med skogar, sjöar och stenmurar som skapar mosaik i landskapet som korna håller öppet. Med andra ord så bor korna väldigt vackert, det går inte att önska mycket mer som småländsk ko. När ni kommer ut och hämtar er köttlåda så passerar ni allt detta vackra längs vägen och ser hela vår verksamhet, öppet och transparent. Kor äter mycket och måste flyttas ofta mellan olika beten. Varje dag förses de med färskt dricksvatten.


Till hösten flyttar korna hem till sin ladugård igen. Där fortsätter de att gå med sina kompisar i samma flockar. De går lösa i ladugården på en stor halmbädd som kallas djupströbädd. De dricker friskt vatten i vattenkopp och äter ensilage eller hö i fri tillgång. Höet och ensilaget är skördat runt omkring gården på sommaren. Hö är torkat gräs och ensilage är konserverat gräs. De kalvar som fötts på hösten går med sina mödrar i ladugården, men förutom det så har de tillgång till en så kallad kalvgömma. Det är ett litet krypin bara för kalvar. Där går de gärna in och lägger sig och sover i lugn och ro. Kalvarna älskar sitt eget krypingömställe.


Vi älskar vår kor och respekterar dem. Vi gör vårt yttersta för att ta hand om dem på bästa sätt och tillgodose deras behov och naturliga beteenden. Kon är så viktig för hela vårt samhälle, viktigare än många kan tänka sig och hon är motorn i vårt svenska lantbruk. Hon har en viktig och självklar del i kretsloppet. Förutom detta så förser hon oss med proteinrik föda med lättupptagliga näringsämnen och mineraler, tillverkat på gräs! Gräs som växer i bygder där annan odling inte lämpar sig, då är det självklart att äta kött och ta vara på tillfället och njuta.