Om Oss 

Vi som driver gården Norra Släthult och Släthult Kött heter Kalle Rehn och Kristine Fransson. Släthult ligger strax utanför Smålandsstenar, i Gislaveds kommun. Kalle har haft dikor på gården sedan mitten 90-talet. Med hjälp av de ca 80 dikorna och deras kalvar brukas ca 230 hektar och landskapet hålls öppet i bygden runt Släthult. Dessa 230 hektar är fördelat på 33 olika gårdar i 21 olika byar. Sedan 2017 finns också Kristine på gården som precis som Kalle har ett stort intresse för djur och lantbruk, sedan dess hjälps de åt med djurskötseln. Med en arbetskraft till på gården så har det funnits möjlighet att utveckla Släthult Kött, detta efter önskemål från folk i bygden som gärna vill äta närproducerat kött.

Vår Filosofi

Vi tror på vårt koncept att leverera kött från vår egen besättning direkt till konsument. Våra djur betar i sin hembygd och bidrar till massor mervärden. Såsom biologisk mångfald då de bevarar arter av särskilt höga värden på naturbeten, kolinlagring via sin föda, naturlig gödsel till marken och dess invånare, öppna landskap som ger rekreation och njutning att vila ögonen på med mera, listan är väldigt lång. Vi tror att detta är mat som alla vill ha på sina matbord och då ska vi se till att folk får chansen till detta! Mat från närområdet har en självklar plats både nu och i framtiden i hushållen. Det är klimatsmart och har en självklar hållbarhetshänsyn. Dessutom har det en fantastisk mörhet och smak. Djuren tas väl omhand och lever ett gott liv där de har stort utrymme för sina naturliga behov och beteenden.